Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Informácie

Názov školy: Základná škola

Adresa školy: 094 22 Nižný Hrušov

Elektr. adresa školy: www.zsniznyhrusov.estranky.cz

e-mail.gif                                              

ikonka_telefon.gif  Tel.: 057/4493228

Riaditeľka školy: PaedDr. Iveta Ondiková

Informácie o zriaďovateľovi:

Obec Nižný Hrušov

Starosta obce: Ján Fenčák.

Elektr. adresa : www.niznyhrusov.sk

e-mail.gif                

 ikonka_telefon.gif Tel.: 057/4493200     Fax: 057/4493260

              

Pedagogickí zamestnanci školy:

Ročník Triedna učiteľka
1. ročník Mgr. Eva Ondrejkovičová
2. ročník Mgr. Alena Halkovičová
3. ročník PaedDr. Iveta Ondiková
4. ročník PaedDr. Viera Tomášová
Školský klub detí Vychovávateľka
1. oddelenie ŠKD Viera Uhrinová
2. oddelenie ŠKD Mgr. Jana Pavlovová
Náboženstvo  Vyučujúci
RK - 1. a 2. ročník sestra Ľudmila
RK - 3. a 4. ročník sestra Ľudmila
GK - 1. až 4. ročník otec Rebjak

_________________________________________________________________

Vianočná besiedka

Dňa 16.12.2018 (v nedeľu) sa uskutoční Vianočná besiedka v Dome kultúry o 16:00 hod.

Srdečne Vás všetkých pozývame!

vianocna_besiedka.jpg

 

________________________________________________________________________

Vianočné počítanie

 

Trieda: 3.A

Triedna učiteľka: PaedDr. Iveta Ondiková

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/vianocne-pocitanie/

 

_________________________________________________________________

Mikulášsky deň

 

Trieda: 2.A

Triedna učiteľka: Mgr. Alena Halkovičová

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/mikulassky-den/

 

___________________________________________________

 

Mikuláš

16.jpg

Každý rok sa 6.decembra rozžiaria detské očká radosťou a prekvapením. Aj Mikuláš v Nižnom Hrušove bol plný prekvapení. V úvode si detičky pozreli rozprávku s názvom "Zima", po ktorej nasledovalo rozdávanie darčekov.

 

Ďakujeme!

 

 

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/mikulas-7.12.2018/

 

_________________________________________________________________

Hovorme o jedle - vyhodnotenie.

V tomto školskom roku sa žiaci pod vedením učiteľov zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity "Hovorme o jedle". Získali sme STRIEBORNÝ DIPLOM. Touto cestou sa chcem poďakovať nielen učiteľom, vychovávateľkám pri zrealizovaní projektu, ale aj majiteľovi pekárne Nandy (p. Eštokovi) za chutný chlebík a pečivo.

 


diplom0012.jpg

 

___________________________________________________________

 

Spolupráca MŠ a ZŠ

Téma: Ako môžeme rozvíjať grafomotoriku u detí predškolského veku.

Cieľ: Dieťa trénuje koordináciu, pinzetový úchop, svaly ruky, jemnú motoriku, ktoré bude potrebovať na držanie ceruzky. 

Aktivity:

1. Plastelínové tortičky

2. Triedenie

3. Navliekanie korálikov

4. Omotávanie

Metodickú časť hodiny pripravila PaedDr. Iveta Ondiková

Praktické aktivity s deťmi zrealizovala Mgr. Eva Ondrejkovičová

Ďakujem pani riaditeľke M.Šandrejovej a pani učiteľke L.Vaňovej za spoluprácu pri zrealizovaní aktivít.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/spolupraca-ms-a-zs/

 

_________________________________________________________________

iBobor - vyhodnotenie

Úspešní riešitelia:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/ibobor---vyhodnotenie/

 

_________________________________________________________________

Pyžamová párty v 1. a 2. oddelení ŠKD 23.11.2018

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/pyzamova-party-v-1.-a-2.-oddeleni-skd-23.11.2018/

______________________________________________________

Úspešný projekt

Vo výške 278508,10 eur bol schválený projekt na rekonštrukciu vykurovania pre našu Základnú školu v Nižnom Hrušove. Už aj škola, telocvičňa a ihrisko pôjdu na tepelné čerpadlá.

Ďakujeme!

_________________________________________________________________

Využitie projektovej metódy pri rozvíjaní poznávacích procesov žiakov

 

Jedným z prostriedkov, ktorý umožňuje kognitivizáciu, emocionalizáciu, motiváciu, socializáciu, axiologizáciu a kreativizáciu osobnosti je projektové vyučovanie.

Projektové vyučovanie je koncepcia, v ktorej je projektová metóda hlavnou metódou vyučovania a využívanie projektu tvorí prevažujúcu časť vyučovania. Projektová metóda je moderný spôsob vyučovania, ktorý zodpovedá všetkým požiadavkám na trvalé hodnoty a rozvoj tvorivých schopností. 

Projektové vyučovanie umožňuje aby učenie bolo pre žiakov hrou.

Vo vyučovaní prevažuje dobrá nálada, svoje chyby žiaci opravujú bez stresu, ako prirodzenú súčasť práce.

Ročník: tretí

Triedna učiteľka: PaedDr. Iveta Ondiková

Predmet: Slovenský jazyk

Téma: Vybrané a rovnako znejúce slová

Formy práce: Projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, individuálna práca

Vzdelávací cieľ: Opakovanie a utvrdenie pravopisu vybraných slov prostredníctvom projektovej metódy.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/projektove-vyucovanie/

_________________________________________________________________

Európsky týždeň boja proti drogám

 

Aj tento školský rok sme si na našej škole pripomenuli negatívne dôsledky užívania drog a fajčenia mladými ľuďmi formou rôznych aktivít.

1. Práca s knihou "Nenič svoje múdre telo"

2. Chceme dýchať čistý vzduch - projekt, kde sa deti formou príbehu oboznámili aký dopad má fajčenie na ľudské zdravie.

3. Aktivity zamerané na prosociálne správanie žiakov.

4. Súťaž žiakov o najzaujímavejšiu výtvarnú prácu. Téma: Ochranárik

 

Nesmieme zabudnúť, že hlavnou zbraňou proti drogám je šport.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/europsky-tyzden-boja-proti-drogam/

_________________________________________________________________

Čítame a píšeme slabiky

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/citame-a-piseme-slabiky/

_________________________________________________________________

 

Veselí športovci

V 2. oddelení školského klubu detí sme v stredu 14.11.2018 mali zábavné popoludnie „Veselí športovci“.

Veselí preto, lebo deti súťažili v netradičných disciplínach:

1.    Skoky s loptou medzi kolenami.

2.    Hod papierovou guľou na cieľ.

3.    Kohútie zápasy.

4.    Krúženie kruhom na páse.

5.    Tvorenie rôznych druhov športu z geometrických tvarov, ktoré deti získavali počas celého popoludnia.

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/veseli-sportovci-13.11.2018/

______________________________________________________________

Oznam

Dňa 16. novembra 2018 sa žiaci 1.,2. a 3.ročníka zúčastnia vzdelávacích aktivít projektu Umenie nás spája ,ktoré sa uskutočnia v Kultúrnom dome v Dlhom Klčove o 9.00 hod. Aktivity sú zamerané na zážitkové vzdelávanie v oblasti národnostnej kultúry. Pre deti sú pripravené workshopy. U nás taká obyčaj -aktivita je zameraná na prezentáciu umenia - žiaci 3.ročníka vystúpia pre základné školy s divadielkom Tri prasiatka a vlk. Samozrejme nebude chýbať ani folklór a vlastna tvorba piesní našich žiakov.

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/umenie-nas-spaja/

Video:

 

V tom istom čase a v ten istý deň sme prihlásili aj žiakov 4.ročníka na informatickú súťaž iBobor. Táto informatická súťaž prebieha cez internet v presne vymedzenom dni a čase(16.11.2018 od 9.30 -13.30 hod). Žiaci 4.ročníka budú riešiť trošku netradičné a zaujímavé úlohy. Dúfame, že aj tento rok sa bude našim štvrtákom dariť.

 

Veľa šťastia!

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/ibobor/

____________________________________________________________________________

Oznam

 

Z dôvodu rekonštrukcie školy sa Deň otvorených dverí prekladá na mesiac január.

 

____________________________________________________________________________

Oznam

Dňa 6.novembra 2018 sa uskutoční turistická vychádzka do prírody v rámci ktorej sme pripravili pre deti hry v prírode - ekohry.

Prosím o športové oblečenie a vhodnú obuv.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/turisticka-vychadzka/

 

____________________________________________________________________________

 

Upozornenie pre rodičov

Zo ŠKD bude dieťa uvoľnené len na základe písomného oznamu rodiča, nie telefonicky!


ilutracny_obrazok.jpg

__________________________________________________________

 

HOVORME O JEDLE

V tomto školskom roku sme sa zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE. Každý ročník si vybral 1 dennú tému, ktorú realizoval. O činnosti jednotlivých ročníkov sa dozviete z ich prezentácii. 

Pondelok 15.10.2018.

1. vyhlásená denná téma bola: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.

Aktivity pripravovala 3.A trieda pod vedením PaedDr. I. Ondikovej.

Prezentácia:

Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky , ZS Nižný Hrušov.pptx

Metodický list:

Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky , ZS Nižný Hrušov.docx

 

Utorok 16.10.2018

1. vyhlásená denná téma bola: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.

Aktivity pripravovala 4.A trieda pod vedením PaedDr. V. Tomášovej.

Prezentácia:

Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.pptx

Metodický list:

METODICKÝ LIST.docx

 

Streda 17.10.2018

1. vyhlásená denná téma bola: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek

Aktivity pripravovala 2.A trieda pod vedením Mgr. A. Halkovičovej.

Prezentácia:

Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek, ZŠ Nižný Hrušov,.odp

Metodický list:

Mlieko a mliečne výrobky od slovenskýych kravičiek, ZŠ Niźný Hruśov, metodický list.doc

 

Štvrtok 18.10.2018

Výtvarná súťaž "Chutné maľovanie" pod vedením pani vychovávateľky V. Uhrínovej. 

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/chutne-malovanie/

 

Piatok 19.10.2018

1. vyhlásená denná téma bola: Cukry,tuky,soľ

Aktivity pripravovala 1.A trieda pod vedením Mgr. Evky Ondrejkovičovej.

Prezentácia:

Cukry, tuky ,soli.pptm

Metodický list:

Metodický list Cukry tuky soli.docx

2. vyhlásená denná téma: Jedz a hýb sa.

Aktivity pripravila pani vychovávateľka Mgr. Jana Pavlovová.

Prezentácia:

Jedz a hýb sa - Základná škola Nižný Hrušov.pptx

Metodický list:

Metodický list k téme Jedz a hýb sa - Zákla dná škola Nižný Hrušov.docx

_________________________________________________________________

Spolupráca deti MŠ a ZŠ

Vo štvrtok 25.10.2018 sme mali veľmi milú návštevu v škole. Navštívili nás detičky z MŠ s pani učiteľkou Lenkou. Nielenže si vyskúšali, ako sa sedí v školskej lavici, ale namaľovali nám aj pekné výkresy a spoločne s našimi žiakmi vytvárali erb našej obce z vrchnákov pet fliaš. 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/spolupraca-deti-ms-a-zs/

_________________________________________________________________

 

Riaditeľské voľno

 

Podľa § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno žiakom ZŠ z dôvodu rekonštrukcie školy dňa 29.októbra 2018 (pondelok).

 

____________________________________________________________

 

 

Oznam

 

Dňa 30.októbra 2018 je jednorázový štátny sviatok, od 31.10.2018 do 2.11.2018 sú jesenné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy po jesenných prázdninách 5.11.2018.

 

____________________________________________________________

 

Uchaľak - Začlenenie prvákov do kolektívu klubkáčikov

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/uchalak---zaclenenie-prvakov-do-kolektivu-klubkacikov/

_________________________________________________________________

 

Zážitkové vyučovanie z matematiky

Téma: Rovné a krivé čiary

Tr.učiteľka: Mgr. Alena Halkovičová

Ročník: 2.

Metódy: Motivačný rozhovor, tvorivá dramatika, práca s IKT.

Medzipredmetové vzťahy: Slovenský jazyk, výtvarná výchova.

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať neverbálnu tvorivosť, pohybom stvárniť dané pojmy.

Kognitívny cieľ: Poznať rozdiel medzi rovnou a krivou čiarou.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/zazitkove-vyucovanie---matematika/

_________________________________________________________________

 

Jesenná výzdoba

Nielen príroda, ale aj chodby v našej škole hýria farbami. Aby sa naši žiaci učili v peknom prostredí, pani učiteľky a pani vychovávateľky urobili výzdobu nielen na nástenkách v triedach, ale aj na chodbách. Netradične sme si vyzdobili  aj schody v našej škole a to  násobkami násobilky. Žiaci boli nadšení a veľmi sa tešili. Vďaka patrí aj pedagógom za ich kreatívne nápady.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/jesenna-vyzdoba/

_________________________________________________________________

 

Európsky týždeň mobility - vyhodnotenie

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/europsky-tyzden-mobility---vyhodnotenie/

 

_________________________________________________________________

Zážitkové vyučovanie

Téma: Abeceda

Tr.učiteľka: PaedDr. Iveta Ondiková

Metódy: Písomné aktivity (hra na spisovateľov, novinárov, správa), práca so slovníkom

Hudobné aktivity: Spev - Miro Jaroš - Do školy sa teším (tvorba príjemnej atmosféry)

Výtvarné aktivity: Maľovanie abecedy

Skupinové diskusné metódy (vlastné názory, vzájomne sa počúvať)

Komunikačný cieľ: prakticky využívať poznanie abecedy na prácu so slovníkmi, encyklopédiami a registrom náučných kníh pre deti. Abecedu využívať pri vyhľadávaní informácii.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU: