Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Informácie

Názov školy: Základná škola

Adresa školy: 094 22 Nižný Hrušov

Elektr. adresa školy: www.zsniznyhrusov.estranky.cz

e-mail.gif                                              

ikonka_telefon.gif  Tel.: 057/4493228

Riaditeľka školy: PaedDr. Iveta Ondiková

Informácie o zriaďovateľovi:

Obec Nižný Hrušov

Starosta obce: Ján Fenčák.

Elektr. adresa : www.niznyhrusov.sk

e-mail.gif                

 ikonka_telefon.gif Tel.: 057/4493200     Fax: 057/4493260

              

Pedagogickí zamestnanci školy:

Ročník Triedna učiteľka
1. ročník Mgr. Eva Ondrejkovičová
2. ročník Mgr. Alena Halkovičová
3. ročník PaedDr. Iveta Ondiková
4. ročník PaedDr. Viera Tomášová
Školský klub detí Vychovávateľka
1. oddelenie ŠKD  
2. oddelenie ŠKD Mgr. Jana Pavlovová
Náboženstvo  Vyučujúci
RK - 1. a 2. ročník sestra Ľudmila
RK - 3. a 4. ročník sestra Ľudmila
GK - 1. až 4. ročník otec Rebjak

_________________________________________________________________

Poďakovanie za sponzorstvo

Riaditeľka Základnej školy v Nižnom Hrušove vyslovuje poďakovanie sponzorom, ktorí prispeli či už finančnou čiastkou, alebo vecným darom a sladkosťami, ktoré boli použité na detský fašiangový karneval: obchod Kužmová (Nižný Hrabovec), PaedDr. Henrieta Jacková Beauty biznis z domu a samozrejme aj ostatným sponzorom, ktorí nechceli byť menovaní. Poďakovanie patrí aj DJ Beatovi, ktorý hral pre deti s radosťou bez nároku na odmenu. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, výzdobe a organizovaní karnevalu.

___________________________________________________________________________________________________

Detský fašiangový karneval

maska.png

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/detsky-fasiangovy-karneval/

________________________________________________________________________________

Valentínska mix párty

srdiecko.jpg

Valentínsku mix párty v 2.oddelení ŠKD pripravila vychovávateľka Mgr. Jana Pavlovová. Veľké poďakovanie patrí mamičkám a babkám za srdiečkové občerstvenie na párty.

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/valentinska-mix-party/

_____________________________________________________________________________

 

Oznam

Jarné prázdniny trvajú od 18.02.2019 do 22.02.2019 (týždeň).  Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 25.02.2019. Všetkým zamestnancom a žiakom prajem príjemne strávené predjarné obdobie!

 

PaedDr. Iveta Ondiková

      riaditeľka školy

snezienka_obrazok.jpg

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

hviezdoslavov-kubin.jpg

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo 13.februára 2019. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov 1.-4. ročníka. Súťažiaci si zmerali sily v prednese básnických i prozaických textov. Porota si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla nasledovne:

Próza:

1.miesto: Liana Kukurucová III.A

Poézia:

1.miesto: Timea Jusková III.A

                 Sofia Horčová IV.A

2.miesto: Oliver Palko II.A

                Martin Nikolov III.A

3.miesto: Barborka Zubková II.A

                Tamarka Nikolová III.A

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a oceneným blahoželáme!

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/skolske-kolo-recitacnej-sutaze-hviezdoslavov-kubin/

________________________________________________________________________

Poďakovanie

Riaditeľka ZŠ v Nižnom Hrušove ďakuje PaedDr. Henriete Jackovej - Beauty biznis z domu, za sponzorský dar tekuté mydlá a náplne pre žiakov do tried a WC v hodnote 100€.

dakujeme.jpg

________________________________________________________________________________________________________

Kŕmidlá pre vtáčiky

 

Predmet: Pracovné vyučovanie

Tematický celok: Technické materiály

Téma: Výrobok z dreva - Kŕmidlá pre vtáčiky

Cieľ: Žiak vie zhotoviť výrobok z dreva

Vyučujúci učiteľ: PaedDr. Iveta Ondiková

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/krmidla-pre-vtaciky/

_______________________________________________________________________________________________________

Detský fašiangový ples v druhom oddelení ŠKD pripravila Mgr. Jana Pavlovová.

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/detsky-fasiangovy-ples-v-skd/

__________________________________________________________________________________________________

50745387_1892320437543205_1337191368430190592_n.png

_______________________________________________________________________________________

Maskot školy

 

Žiacky parlament v ZŠ Nižný Hrušov vyhlasuje školskú súťaž o najlepší návrh na maskota školy, ktorý nás bude sprevádzať na všetkých akciách organizovaných školou. Termín uzávierky súťaže bude dňa 25.januára 2019.

_____________________________________________________

Spolupráca MŠ a ZŠ

Spoločná sánkovačka

images.jpg

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/spolocna-sankovacka/

 

_________________________________________________________________

 

POĎAKOVANIE

Riaditeľka Základnej školy v Nižnom Hrušove ďakuje za sponzorský dar v hodnote 100€ (na kroje) a 100 kusov čokoládiek pre deti p. Jozefovi Juskovi, Miroslavovi Kužmovi za sponzorský dar na zakúpenie školského zvončeka. Veľké poďakovanie patrí aj ostatným sponzorom, ktorí prispeli sponzorským darom pre našu školu.

V neposlednom rade by som sa chcela poďakovať p.starostovi obce Jánovi Fenčákovi za spoluprácu, všetkým zamestnancom OcÚ a celému zastupiteľstvu.

Patrí Vám veľká vďaka!

S úctou a vďakou riaditeľka a pedagogický kolektív ZŠ Nižný Hrušov.

dakujeme_450_450.jpg

 

_________________________________________________________________

 

Čarovné Vianoce v škole

Predvianočná atmosféra u nás vládla už celý december. Žiaci zhotovovali vianočné ikebany, ozdoby, vianočné pozdravy a pripravovali program na Vianočnú besiedku. Avšak posledný deň v škole sme celý pedagogický kolektív a žiaci trávili ako jedna veľká rodina. Pripomenuli sme si tradície Vianoc oblátkami, ovocím a inými dobrotami. Celú vianočnú atmosféru sme upevnili modlitbou a spievaním vianočných kolied. V závere si žiaci vyzdvihli darčeky, ktoré ich čakali pod krásne vyzdobeným vianočným stromčekom.

Želáme všetkým deťom príjemné vianočné sviatky plné pohody a radosti.

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/carovne-vianoce-v-skole/

___________________________________________________

 

Vinšovanie pánovi starostovi a odovzdanie erbu Nižného Hrušova

Dňa 19.12. sme navštívili pána starostu obce Nižný Hrušov Jána Fenčáka a odovzdali sme mu erb obce, ktorý už od stredy zdobí vestibul OcÚ v Nižnom Hrušove. Zároveň sme mu popriali veľa šťastia v opätovnom zvolení do funkcie starostu obce a samozrejme zavinšovali a zaspievali koledu. 

Ďakujeme za srdečné prijatie!

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/vinsovanie-panovi-starostovi-a-odovzdanie-erbu-obce/

 

_________________________________________________________________

POĎAKOVANIE

 

Vzhľadom k tomu, že tento školský rok končí svoje pôsobenie v školských službách pani vychovávateľka Viera Uhrinová a odchádza na zaslúžený dôchodok sa jej chcem ako riaditeľka školy v mene celého kolektívu poďakovať za dlhoročnú prácu na našej škole. Počas svojho pôsobenia na našej škole vykonala veľký kus práce. Je ťažké nájsť vhodný spôsob, ako oceniť nezišstnú prácu našej pani vychovávateľky tak, aby mala pocit, že to, čo celý život robila, nerobila zbytočne. Z celého srdca jej v mene vedenia školy, kolegov, ale aj žiakov ďakujeme za celoživotnú tvorivú obetavú prácu v školských službách.

Svoje poďakovanie za 45 rokov práce v ZŠ vyslovil aj pán staroste obce Ján Fenčák.

"PANI VYCHOVÁVATEĽKA, ĎAKUJEME!"

 

PaedDr. Iveta Ondiková

riaditeľka školy

 

48424354_218133985772500_7608358174852120576_n.jpg

 

48403982_278417243027367_4171750173245964288_n.jpg

_________________________________________________________________

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU IKEBANU - VYHODNOTENIE

Žiacky parlament rozhodol takto:

1.miesto : 3.A trieda   

2.miesto : 1.A trieda  

3.miesto : 4.A trieda 

4.miesto : 2.A trieda 

Ako odmenu za snahu  v tvorivosti a aranžovaní každá trieda dostala PUZZLE.

dscf0037.jpg

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/sutaz-o-najkrajsiu-ikebanu/

____________________________________________________________

Vianočná besiedka

 

besiedka.jpg

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/vianocna-besiedka/

_________________________________________________________________

Ľudové tradície

Trieda: 4.A

Triedna učiteľka: PaedDr. Viera Tomášová

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/--udove-tradicie/

_________________________________________________________________

Vianočné počítanie

 

Trieda: 3.A

Triedna učiteľka: PaedDr. Iveta Ondiková

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/vianocne-pocitanie/

 

_________________________________________________________________

Mikulášsky deň

 

Trieda: 2.A

Triedna učiteľka: Mgr. Alena Halkovičová

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/mikulassky-den/

 

___________________________________________________

 

Mikuláš

16.jpg

Každý rok sa 6.decembra rozžiaria detské očká radosťou a prekvapením. Aj Mikuláš v Nižnom Hrušove bol plný prekvapení. V úvode si detičky pozreli rozprávku s názvom "Zima", po ktorej nasledovalo rozdávanie darčekov.

 

Ďakujeme!

 

 

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/mikulas-7.12.2018/

 

_________________________________________________________________

Hovorme o jedle - vyhodnotenie.

V tomto školskom roku sa žiaci pod vedením učiteľov zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity "Hovorme o jedle". Získali sme STRIEBORNÝ DIPLOM. Touto cestou sa chcem poďakovať nielen učiteľom, vychovávateľkám pri zrealizovaní projektu, ale aj majiteľovi pekárne Nandy (p. Eštokovi) za chutný chlebík a pečivo.

 


diplom0012.jpg

 

___________________________________________________________

 

Spolupráca MŠ a ZŠ

Téma: Ako môžeme rozvíjať grafomotoriku u detí predškolského veku.

Cieľ: Dieťa trénuje koordináciu, pinzetový úchop, svaly ruky, jemnú motoriku, ktoré bude potrebovať na držanie ceruzky. 

Aktivity:

1. Plastelínové tortičky

2. Triedenie

3. Navliekanie korálikov

4. Omotávanie

Metodickú časť hodiny pripravila PaedDr. Iveta Ondiková

Praktické aktivity s deťmi zrealizovala Mgr. Eva Ondrejkovičová

Ďakujem pani riaditeľke M.Šandrejovej a pani učiteľke L.Vaňovej za spoluprácu pri zrealizovaní aktivít.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/spolupraca-ms-a-zs/

 

_________________________________________________________________

iBobor - vyhodnotenie

Úspešní riešitelia:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/ibobor---vyhodnotenie/

 

_________________________________________________________________

Pyžamová párty v 1. a 2. oddelení ŠKD 23.11.2018

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/pyzamova-party-v-1.-a-2.-oddeleni-skd-23.11.2018/

______________________________________________________

Úspešný projekt

Vo výške 278508,10 eur bol schválený projekt na rekonštrukciu vykurovania pre našu Základnú školu v Nižnom Hrušove. Už aj škola, telocvičňa a ihrisko pôjdu na tepelné čerpadlá.

Ďakujeme!

_________________________________________________________________

Využitie projektovej metódy pri rozvíjaní poznávacích procesov žiakov

 

Jedným z prostriedkov, ktorý umožňuje kognitivizáciu, emocionalizáciu, motiváciu, socializáciu, axiologizáciu a kreativizáciu osobnosti je projektové vyučovanie.

Projektové vyučovanie je koncepcia, v ktorej je projektová metóda hlavnou metódou vyučovania a využívanie projektu tvorí prevažujúcu časť vyučovania. Projektová metóda je moderný spôsob vyučovania, ktorý zodpovedá všetkým požiadavkám na trvalé hodnoty a rozvoj tvorivých schopností. 

Projektové vyučovanie umožňuje aby učenie bolo pre žiakov hrou.

Vo vyučovaní prevažuje dobrá nálada, svoje chyby žiaci opravujú bez stresu, ako prirodzenú súčasť práce.

Ročník: tretí

Triedna učiteľka: PaedDr. Iveta Ondiková

Predmet: Slovenský jazyk

Téma: Vybrané a rovnako znejúce slová

Formy práce: Projektové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, individuálna práca

Vzdelávací cieľ: Opakovanie a utvrdenie pravopisu vybraných slov prostredníctvom projektovej metódy.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/projektove-vyucovanie/

_________________________________________________________________

Európsky týždeň boja proti drogám

 

Aj tento školský rok sme si na našej škole pripomenuli negatívne dôsledky užívania drog a fajčenia mladými ľuďmi formou rôznych aktivít.

1. Práca s knihou "Nenič svoje múdre telo"

2. Chceme dýchať čistý vzduch - projekt, kde sa deti formou príbehu oboznámili aký dopad má fajčenie na ľudské zdravie.

3. Aktivity zamerané na prosociálne správanie žiakov.

4. Súťaž žiakov o najzaujímavejšiu výtvarnú prácu. Téma: Ochranárik

 

Nesmieme zabudnúť, že hlavnou zbraňou proti drogám je šport.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/europsky-tyzden-boja-proti-drogam/

_________________________________________________________________

Čítame a píšeme slabiky

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/citame-a-piseme-slabiky/

_________________________________________________________________

 

Veselí športovci

V 2. oddelení školského klubu detí sme v stredu 14.11.2018 mali zábavné popoludnie „Veselí športovci&