Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Informácie

Názov školy: Základná škola

Adresa školy: 094 22 Nižný Hrušov

Elektr. adresa školy: www.zsniznyhrusov.estranky.cz

e-mail.gif                                              

ikonka_telefon.gif  Tel.: 057/4493228

Riaditeľka školy: PaedDr. Iveta Ondiková

Informácie o zriaďovateľovi:

Obec Nižný Hrušov

Starosta obce: Ján Fenčák.

Elektr. adresa : www.niznyhrusov.sk

e-mail.gif                

 ikonka_telefon.gif Tel.: 057/4493200     Fax: 057/4493260

              

Pedagogickí zamestnanci školy:

Ročník Triedna učiteľka
1. ročník Mgr. Eva Ondrejkovičová
2. ročník Mgr. Alena Halkovičová
3. ročník PaedDr. Iveta Ondiková
4. ročník PaedDr. Viera Tomášová
Školský klub detí Vychovávateľka
1. oddelenie ŠKD Viera Uhrinová
2. oddelenie ŠKD Mgr. Jana Pavlovová
Náboženstvo  Vyučujúci
RK - 1. a 2. ročník sestra Ľudmila
RK - 3. a 4. ročník sestra Ľudmila
GK - 1. až 4. ročník otec Rebjak

_________________________________________________________________

Uchaľak - Začlenenie prvákov do kolektívu klubkáčikov

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/uchalak---zaclenenie-prvakov-do-kolektivu-klubkacikov/

_________________________________________________________________

 

Zážitkové vyučovanie z matematiky

Téma: Rovné a krivé čiary

Tr.učiteľka: Mgr. Alena Halkovičová

Ročník: 2.

Metódy: Motivačný rozhovor, tvorivá dramatika, práca s IKT.

Medzipredmetové vzťahy: Slovenský jazyk, výtvarná výchova.

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať neverbálnu tvorivosť, pohybom stvárniť dané pojmy.

Kognitívny cieľ: Poznať rozdiel medzi rovnou a krivou čiarou.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/zazitkove-vyucovanie---matematika/

_________________________________________________________________

 

Jesenná výzdoba

Nielen príroda, ale aj chodby v našej škole hýria farbami. Aby sa naši žiaci učili v peknom prostredí, pani učiteľky a pani vychovávateľky urobili výzdobu nielen na nástenkách v triedach, ale aj na chodbách. Netradične sme si vyzdobili  aj schody v našej škole a to  násobkami násobilky. Žiaci boli nadšení a veľmi sa tešili. Vďaka patrí aj pedagógom za ich kreatívne nápady.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/jesenna-vyzdoba/

_________________________________________________________________

 

Európsky týždeň mobility - vyhodnotenie

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/europsky-tyzden-mobility---vyhodnotenie/

 

_________________________________________________________________

Zážitkové vyučovanie

Téma: Abeceda

Tr.učiteľka: PaedDr. Iveta Ondiková

Metódy: Písomné aktivity (hra na spisovateľov, novinárov, správa), práca so slovníkom

Hudobné aktivity: Spev - Miro Jaroš - Do školy sa teším (tvorba príjemnej atmosféry)

Výtvarné aktivity: Maľovanie abecedy

Skupinové diskusné metódy (vlastné názory, vzájomne sa počúvať)

Komunikačný cieľ: prakticky využívať poznanie abecedy na prácu so slovníkmi, encyklopédiami a registrom náučných kníh pre deti. Abecedu využívať pri vyhľadávaní informácii.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/zazitkove-vyucovanie/

 

Pre zobrazenie videa kliknite TU:

 

____________________________________________________

Múzeum Anna Lesznai a jej Nižný Hrušov

Vrámci Dni Anny Lesznai v Nižnom Hrušove Múzeum Anna Lesznai a jej Nižný Hrušov vykonalo prezentáciu priestorov pre žiakov ZŠ. Majiteľ spoločnosti DARTE PaedDr. Jaroslav Krajňák PhD. oboznámil žiakov so životom a dielom Anny Lesznai a touto cestou mu srdečne ďakujeme za jeho odborný a pútavý výklad.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/muzeum-anna-lesznai-a-jej-nizny-hrusov/

 

_________________________________________________________________

HOVORME O JEDLE

Naša škola bude od 15.októbra 2018 aktívnou súčasťou projektu "HOVORME O JEDLE". Realizáciou projektových aktivít chceme naplniť hlavný cieľ tejto súťažno-vzdelávacej aktivity a to je propagácia zdravého životného štýlu. Počas týždňa "HOVORME O JEDLE" sa naša škola zapojí do 2 súťažných aktivít:

1. súťažno-vzdelávacia aktivita "HOVORME O JEDLE"

2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE"

 

__________________________________________________________________

Škola nás baví 

Naši najmladší žiaci prváci sa krásne adaptovali v škole. Pribudli im síce nové povinnosti, ale aj vedomosti. Snažia sa pekne písať prvé čiary, cvičiť, spievať a počítať. Pani učiteľke robia veľkú radosť.

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/skola-nas-bavi/

 

 

_________________________________________________________________

 

Didaktické hry v prírode

Dňa 21.09.2018 sa pre žiakov 1.-4.ročníka konali Didaktické hry v prírode. Aktívny pohyb v prírode bol spojený s poznávaním prírody a jej ochranou. Za krásneho počasia sme najprv prišli k studni Anny Lesznai, kde sme si pripomenuli Dni Anny Lesznai. Následne sme sa premiestnili na Huštáčik, kde sme súťažili v hádzaní granátom na cieľ, prenášali raneného, poskytli mu prvú pomoc a určovali sme rastliny. Počas vychádzky sme hľadali prírodniny (šišky) z ktorých sme vytvorili pekný obrázok. Verím, že sa všetkým deťom toto dopoludnie páčilo smiley

 

Pre zobrazenie fotiek kliknite TU:

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/didakticke-hry-v-prirode/

 

 

________________________________________________________

 

Oznam 

Organizácia Červeného kríža pod vedením pani Vaverčákovej uskutoční dňa 19.09.2018 (streda) besedu o 13:30 hod v priestoroch základnej školy.

Téma: Vplyv športu a bicyklovania na zdravie človeka.

 

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/vplyv-sportu-a-bicyklovania-na-zdravie-cloveka/

____________________________________________________

 

Zber druhotných surovín 

Naša škola sa už tradične zapája do zberu druhotných surovín, čím chce prispieť k ochrane a zlepšeniu životného prostredia. V tomto školskom roku chceme osloviť Poľovnícke združenie Vlčia hora Nižný Hrušov o spoluprácu. Ako? Vyhlasujem zber gaštanov v období od 17.septembra do 29.septembra 2018. Takýmto spôsobom zabezpečíme zvieratám v prírode potravu na zimu a prostredníctvom Poľovníckeho združenia Vlčia hora by sme to zvieratkám zaniesli. Čo sa týka zberu papiera, ten prebieha počas celého školského roka.

 

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/zber-gastanov/

 

____________________________________________________

 

 

Oznam 

Cez víkend 16.septembra odštartuje EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2018 v Nižnom Hrušove. Zamestnanci obecného úradu pod vedením pána starostu Jána Fenčáka pripravili množstvo aktivít. V základnej škole sa uskutoční súťaž "Cyklistický borec" (z každého ročníka vyhodnotíme 3 žiakov), ktorí prídu do školy bicyklom, kolobežkou, alebo peši v najpočetnejšom doprovode rodiny, susedov a priateľov na základe zaslanej fotodokumentácie.

 

plagat.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom tohto podujatia - týždňa je, aby čo najväčšie množstvo ľudí vymenilo:

AUTO za BICYKEL 

AUTO za pešiu chôdzu

AUTO za AUTOBUS

​Dnes 17.septembra 2018 školské parkovisko pre učiteľov zívalo prázdnotou. Učitelia sa rozhodli vymeniť auto za hromadný dopravný prostriedok autobus. Potešili nás aj naši žiaci s rodičmi, ktorí uprednostnili namiesto jazdy autom jazdu na bicykli, alebo prechádzkou peši.

 

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/europsky-tyzden-mobility-2018/

 

______________________________________________________________________

 

Dedina roka

Výstava

 

Dňa 6.septembra žiaci našej školy navštívili Obecný úrad v Nižnom Hrušove, kde je nainštalovaná putovná výstava Slovenskej agentúry životného prostredia k súťaži Dedina roka 2017. Výstava zachytáva život vybraných slovenských obcí, ktoré získali ocenenia v súťaži Dedina roka 2017.

 

Ďakujeme za veľmi pútavú výstavu. 

 

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/dedina-roka---vystava/

 

_________________________________________________________________

 

Slávnostné otvorenie šk.roka 2018/2019

 

Otvorenie nového školského roka sa začalo slávnostným príhovorom pani riaditeľky školy PaedDr. Ivety Ondikovej. Pozvanie prijal aj starosta obce pán Ján Fenčák, ktorý nás svojou prítomnosťou a srdečným príhovorom prišiel podporiť do nového školského roka. Náš pedagogický zbor sa rozhodla posilniť aj nová pani učiteľka prváčikov Mgr. Eva Ondrejkovičová. Osobitne v našej školskej rodine sme privítali našich prváčikov, ktorí sa po prvýkrát  posadili do našich školských lavíc. V závere sme si zaželali, aby šk.rok 2018/2019 bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou a aby naša škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine.

 

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/slavnostne-otvorenie-sk.roka-2018-2019/

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

Poďakovanie

​Touto cestou chcem vyjadriť veľké poďakovanie v mene rodičov a vedenia školy obecnému zastupiteľstvu v Nižnom Hrušove pod vedením pána starostu Jána Fenčáka za zakúpenie pomôcok pre žiakov 1. ročníka v hodnote 50€.

                                                             PaedDr. Iveta Ondiková, riaditeľka školy

 

______________________________________________________________________

Oznam

Nakoľko v nedeľu ráno bol registrovaný čierny popolček, pani upratovačka vyumývala z hygienických dôvodov všetky hračky, preliezky a lavičky na školskom dvore.

_________________________________________________________________

 

Koniec prázdnin

 

Koniec prázdnin je už naozaj predo dvermi. Školské brány sa pre všetkých žiakov otvoria v pondelok 3.septembra 2018. Začne sa opäť pravidelné učenie. Učitelia pripravili triedy na vyučovanie aj mimoškolskú činnosť.

S nástupom do školy sú spojené aj mnohé výdavky. Na prvákov čakajú v novom školskom roku všetky potrebné pomôcky v hodnote 50€. Zvlášť chcem apelovať na rodičov detí prvákov. Dávate po prvýkrát svojmu dieťaťu na chrbát už nie len malý ruksak do škôlky, ale školskú tašku. Nebojte sa zmien, tešte sa z nových podnetov, kamarátov a vedomostí, ktoré Vášmu dieťaťu škola prinesie.

Kolektív učiteľov sa srdečne teší na všetkých žiakov.

dscf8561.jpg

 

http://www.zsniznyhrusov.estranky.cz/fotoalbum/koniec-prazdnin/

 

_____________________________________________________________________

Prvé zvonenie

Milí žiaci, vážení rodičia!

Prvé zvonenie v školskom roku 2018/2019 sa blíži, preto Vás srdečne pozývame na slávnostné otvorenie školského roka.

V pondelok 03.09.2018 o 8.30 hod. v areáli školy.

Tešíme sa na stretnutie.th.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia školského roka:

1. Školský rok sa začína 1.septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3.septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok)

2.Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4.februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok)

3. Slávnostné otvorenie školského roka - 3. septembra 2018 (pondelok) o 8:30 hod. 

______________________________________________________________________

 

Zmena vedenia školy

Dňa 25.06.2018 sa uskutočnilo výberové konanie na post riaditeľky ZŠ Nižný Hrušov. Výberovým konaním nebol určený žiaden úspešný uchádzač.

Dňa 31.07.2018 sa skončí funkčné obdobie PaedDr. Viery Tomášovej ako riaditeľky ZŠ Nižný Hrušov. Obec Nižný Hrušov ako zriaďovateľ Základnej školy Nižný Hrušov, v  dôsledku neúspešného  výberového konania,   na funkciu riaditeľky ZŠ N. Hrušov poveril  od 01.08.2018 do úspešného ukončenia riadneho výberového konania výkonom funkcie riaditeľky ZŠ Nižný Hrušov PaedDr. Ivetu Ondíkovú, najdlhšie však na obdobie 6 kalendárnych mesiacov.  

V prípade potreby od 01.08.2018 je PaedDr. Iveta Ondíková zastihnuteľná na služobnom telefónnom čísle 0911 704 724. 

________________________________________________________________________

Záver školského roka

29.6.2018

/Foto...klik/

_______________________________________________________________________

Rozlúčkový večierok so štvrtákmi

27.6.2018

dscn6767.jpg

/Foto...klik/

________________________________________________________________________

Školský výlet - Bardejov

20.6.2018

dscn6616.jpg

/Foto...klik/

_________________________________________________________________________

Beseda o včelárstve

12.6.2018

Ďakujeme pánovi Barkócimu a Ing. Pisarčíkovi za zaujímavú besedu

o včelárstve a o živote včiel a za ochutnávku medu.

/Foto...klik/

________________________________________________________________________

Kvetinková párty v 1. oddelení ŠKD

8.6.2018

Deň detí sme v školskom klube oslávili aj tradičnou kvetinkovou párty.

dscn6527.jpg

/Foto...klik/

________________________________________________________________________

Celé Slovensko číta deťom

5.6.2018

Tohto roku sa akcia konala na farskom úrade.

/Foto...klik/

________________________________________________________________________

Dopravná výchova

4.6.2018

V pondelok sa žiaci našej školy zúčastnili dopravnej výchovy v Dome kultúry.

/Foto...klik/

________________________________________________________________________

Deň detí

1.6.2018

dscn6292.jpg

/Foto...klik/

________________________________________________________________________

Do školy na bicykli

od 21.5.2018 do 25.5.2018

Celonárodná kampaň Do školy na bicykli má za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie.

Prosíme preto rodičov, aby svojím deťom umožnili príchod a odchod zo školy na bicykli počas celého týždňa.

dscn6216.jpg

/Foto...klik/

edscn6276.jpg

edscn6278.jpg

________________________________________________________________________

Matematický klokan - vyhodnotenie súťaže

24.5.2018

dscn6227.jpg

/Foto...klik/

________________________________________________________________________

Škola v prírode

 14.5.2018 - 18.5.2018

Drienica, hotel Javorná.

https://www.megaubytovanie.sk/hotel-wellness-centrum-javorna

_______________________

5. deň

dscn5965.jpg

/Foto...klik/

_______________________

4. deň

dscn5852.jpg

/Foto...klik/

_______________________

3. deň

dscn5760.jpg

/Foto...klik/

_______________________

2. deň

dscn5638.jpg

/Foto...klik/

_______________________

1.deň

udscn5620.jpg

/Foto...klik/

_________________________________________________________________________

Deň matiek

13.5.2018 o 16.00

/Foto...klik/

_______________________________________________________________________<