Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vyučovanie

  • 3. september 2018 - slávnostné otvorenie školského roka o 8.30 hod.
  • 4. september 2018 - vyučovanie podľa rozvrhu hodín

  • 1. polrok - začína 3.9. 2018 a končí 31.1. 2019
  • 2. polrok - začína 4.2. 2019 a končí 28.6. 2019

 

 

 

 

       Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

V prípadoch potreby mimoriadneho prerušenia obdobia školského vyučovania sa postupuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách.

 

Organizácia vyučovania

  • Vyučovanie v škole sa uskutočňuje na základe pevného rozvrhu hodín, ktorý vypracováva vedenie školy. Zmeny v rozvrhu hodín sa môžu uskutočniť len so súhlasom riaditeľky školy.

  • Vyučovanie na škole sa začína ráno o 7.45 hod. Zamestnanie žiakov na vyučovacích hodinách je signalizované elektrickým zvoncom. 

 

Prestávky a vyučovacie hodiny nemožno skracovať ani predlžovať !

Žiaci vo vyučovacom čase majú zakázané opustiť budovu školy neorganizovane.

 

1. vyučovacia hodina  7.45 hod. 8.30 hod.
 2. vyučovacia hodina   8.40 hod.  9.25 hod
 3. vyučovacia hodina  9.45 hod.  10.30 hod.
 4. vyučovacia hodina  10.40 hod.  11.25 hod
 5. vyučovacia hodina  11.35 hod.  12.20 hod.
 6. vyučovacia hodina  12.45 hod.  13.30 hod.
 Školský klub detí 11.25 hod.  16.00 hod.
 OBED

 od 11.30 hod.

 
     

                                

Obrazek

     Rozvrh hodín 1. ročník         

triedny učiteľ: Mgr. Eva Ondrejkovičová

 

 

 

 1.h. 2.h. 3.h. 4.h. 5.h. 6.h.
 Pondelok SJL MAT TSV SJL    
 Utorok MAT SJL SJL HUV TSV  
 Streda SJL MAT SJL PRV    
 Štvrtok MAT SJL TSV VYV VYV  
 Piatok SJL PRV NAV SJL    
             

          

 

                                            

  Obrazek                                          

Rozvrh hodín 2. ročník         

triedny učiteľ:  Mgr. Alena Halkovičová              

 

 

 

 1.h. 2.h. 3.h. 4.h. 5.h. 6.h.
 Pondelok SJL MAT TSV SJL PRV  
 Utorok MAT SJL SJL VYV VYV  
 Streda SJL MAT SJL TSV    
 Štvrtok MAT SJL SJL PRV HUV  
 Piatok SJL MAT NAV TSV    
             

 

 

 

  

Obrazek

Rozvrh hodín 3. ročník

triedny učiteľ: PaedDr. Iveta Ondiková

 

 

 

 1.h. 2.h. 3.h. 4.h. 5.h. 6.h.
 Pondelok SJL MAT INF TSV SJL  
 Utorok MAT SJL VYV ANJ PRI  
 Streda SJL MAT TSV SJL VLA  
 Štvrtok MAT SJL PRI PRA ANJ  
 Piatok SJL SJL HUV NAV ANJ  
             

 

  

Obrazek

Rozvrh hodín 4. ročník

triedny učiteľ: PaedDr. Viera Tomášová

 

 

 

 1.h.  2.h.  3.h.  4.h. 5.h.  6.h.
 Pondelok SJL MAT VLA PRA ANJ  
 Utorok MAT SJL PRI TSV INF  
 Streda SJL MAT SJL HUV TSV  
 Štvrtok MAT SJL VYV ANJ SJL PRI
 Piatok SJL VLA ANJ NAV SJL