Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

 

 

 

Obec Nižný Hrušov leží v ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny v okrese Vranov nad Topľou. Žije tu okolo 1700 obyvateľov.

 

      Škola  v Nižnom Hrušove sa spomína už v roku 1758.Veľkým prínosom pre rozvoj vzdelanosti bol farár Joseph  Marczinek ,ktorý v roku 1875 vybudoval novú štvortriednu katolícku školu. Táto škola, po viacerých úpravách , už nevyhovovala podmienkam a potrebám žiakom. Napriek tomu slúžila svojim žiakom až do roku 1972, kedy sa v našej obci postavila nová škola.

 

       Základná škola v Nižnom Hrušove je škola s 1.až 4.ročníkom.V tomto školskom roku ju navštevuje 58 žiakov. V škole sú štyri triedy a dve oddelenia ŠKD, ktoré navštevuje 50 detí. Pracujú tu štyri  učiteľky a dve vychovávateľky. Škola nemá právnu subjektivitu. Žiaci našej školy pokračujú v ďalšom štúdiu na plnoorganizovaných školách v Rakovci nad Ondavou , v Nižnom Hrabovci alebo vo Vranove nad Topľou.

 

         Škola sa snaží svojim vyučovacím procesom a mimoškolskou činnosťou prispôsobiť podmienkam a potrebám súčasnej doby. Zapájame sa do rôznych súťaží, olympiád ,prehliadok a vystúpení. V rámci možnosti priebežne modernizujeme výchovno-vzdelávací proces novými  učebnými pomôckami, novým vybavením tried a úpravou areálu školy. Snažíme sa, aby sa pobyt žiakov v našej škole stal zaujímavejším a príťažlivejším.

 

        Popoludňajšie aktivity školy sú zamerané na správne využívanie voľného času detí. Žiaci majú možnosť venovať sa svojim záujmovým aktivitám v ŠKD a v záujmových krúžkoch.

 

  Hlavným poslaním a cieľom našej školy je vychovať zdravo – sebavedomého, športovo – zdatného žiaka, ktorý dokáže komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku a bez väčších problémov sa dokáže zapojiť do každodenného života spoločnosti. Škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie žiakov 1. – 4. ročníka

 

        Na škole pracujú tieto krúžky:

 

·         krúžok anglického jazyka

 

·         tanečný krúžok

 

·       

 

·        

 

      Základná škola v Nižnom Hrušove sa snaží svojim žiakom poskytnúť nielen kvalitnú prípravu, plnohodnotné využitie voľného času, ale svojimi aktivitami na verejnosti, v živote obce aj prezentovať svoju prácu a výsledky.