Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Záujmové útvary na našej škole

 

školský rok 2018/2019

 

 

 Názov záujmového

útvaru

 

 Vedúci záujmového

útvaru

 Deň

a čas

                 

Tanečný krúžok

 Mgr. Jana Pavlovová

pondelok o 15.00

 

Krúžok šikovných rúk

Mgr. Eva Ondrejkovičová

štvrtok o 14:30

                   

Počítačový krúžok

 

 

 

 

      

Obrazek
 

 

Krúžok anglického jazyka

 Mgr. Alena Halkovičová

utorok o 12.40

 

Športové hry

   

 

 

 

 

 

 

  Projekty školy v školskom roku 2018/2019

 

Hovorme o jedle - environmentálny projekt na podporu zdravého životného štýlu

 

Týždeň zdravej výživy - projekt zameraný na propagáciu zdravého stravovania

 

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka, projekt realizovaný od septembra 2018

 

Naše malé krajinky - cieľom eTwinning projektu je spracovať dôležité informácie o našich mestách, mestečkách a dedinách, v ktorých žijeme. Projekt prezentuje krásu našej domoviny cez fotky, albumy, interaktívne aktivity, projekt realizovaný od septembra 2018

 

Projekt "Chceme dýchať čistý vzduch"

 

Prestávky s knihou - prezentačný projekt žiakov primárneho vzdelávania zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti.

 

Do školy na bicykli - projekt je zameraný na dopravnú výchovu žiakov 1.-4. ročníka

__________________________________________________________________

Projekty a ich realizácia

 ___________________________________________________________________________________

 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe

vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2015

 6. ročník česko-slovenského projektu

pre základné školy a osemročné gymnáziá

 

Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách

 

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).

 

Cieľ česko-slovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložky do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu múdrosť ukrytá v knihách, a vymenia si ju s partnerskou školou z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

 ____________________________________________________________________________________

 

Zber plastových vrchnákov z PET fliaš

 

 

Tento zber neorganizujeme za účelom zhodnotenia, ale vrámci ochrany prírody.

 

____________________________________________________________________________________

 

Zbierame baterky

 

Naša škola sa zapojila do projektu "Zbieram baterky". Cieľom tohto projektu je upozorniť na zber, separáciu a zhodnotenie prenosných batérií a akumulátorov.

Nepotrebné baterky už deti môžu nosiť do školy, kde ich vhodia do pripravených špeciálnych recykloboxov umiestnených na chodbách školy.

 

 ___________________________________________________________________________________

 EKOSTOPA

 

Základom programu je internetový kalkulátor, pomocou ktorého, spolu so žiakmi, vypočítate vplyv vašej školy na životné prostredie planéty v 8 hlavných kategóriách spotreby:

  • Elektrina
  • Kúrenie
  • Voda
  • Stravovanie
  • Odpad
  • Doprava
  • Budovy a pozemky
  • Nákup a vybavenie

Preskúmate, čo je dôležité a ktoré aktivity sú kľúčové. Zistíte, akú časť svojej stopy získavate v škole. Vyzbrojíte sa poznaním, ktoré vám pomôže v snahe zmeniť svoje návyky a žiť iba na 1 planéte Zem!

Počítanie ekologickej stopy môže byť veľmi náročnou a komplexnou úlohou. V súčasnosti sa používa ako základný merateľný ukazovateľ trvalo udržateľného rozvoja. Je to však aj veľmi názorná a účinná edukačná metafora. V spolupráci s anglickými kolegami sme pre vás pripravili program, ktorý je prispôsobený podmienkam slovenských škôl a potrebám učiteľa