Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

27. 5. 2011Dňa 24. 05.2011 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili športovej olympiády v ZŠ Rakovec n/ Ond. Tejto súťaže sa zúčastnilo celkovo 20 družstiev zo ZŠ  I. stupňa a ZŠ II. stupňa.
Žiaci súťažili v kategóriách I. stupeň : 1. a 2. ročník  OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY
                                                      3. a 4. ročník  OLYMPIJSKÉ NÁDEJE

Súťažné disciplíny OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY : 1, beh na 50 m - čas
                                                                       2, hod tenisovou loptičkou na cieľ  - body
                                                                       3,skok do diaľky z miesta - vzdialenosť
                                                                       4, prekážková dráha
                                                                       5, súťaž družstiev - štafetový beh vo vreci

Súťažné disciplíny OLYMPIJSKÉ NÁDEJE  :    1, beh na 50 m - čas
                                                                     2, hod basketbalovou loptou obojručne - vzdialenosť
                                                                     3,skok do diaľky z miesta  - vzdialenosť
                                                                     4,prekážková dráha - čas
                                                                     5, súťaž družstiev - - štafeta na kolieskových choduliach 

Zúčastnení žiaci : Patrík Roháč 1.roč.
                               Miroslava Foltínová 1. roč.   
                              Gabriela Papcunová 2.roč.
                               Jakub Varga 2.roč.
                               Jozef Žolna 3. roč.
                               Jakub Varga 4.roč.
                              Katarína Matiová 4.roč.
                              Daniela Bučková 4.roč.

Dosiahnuté výsledky:
 
Jakub Varga 2.ročník - 1. miesto v behu na 50m kategória 1. a 2.roč. chlapci
                                 2. miesto v skoku do diaľky z miesta kategória 1.a 2. roč. chlapci

Jakub Varga 4.ročník - 2. miesto v behu na 50 m kategória 3.a 4. roč. chlapci

Daniela Bučková 4. ročník - 1. miesto v skoku do diaľky z miesta kategória 3.a 4. roč. dievčatá

Katarína Matiová 4. ročník  3. miesto v behu na 50 m kategória 3. a 4. roč. dievčatá

Získali sme:
 
Diplom za 3. miesto družstvu 1. a 2. ročníka  v súťažnej disciplíne štafetový beh vo vreci

Diplom za 3. miesto družstvu 3. a 4. ročníka  v súťažnej disciplíne štafeta na kolieskových choduliach

Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.
 Prajeme veľa športových úspechov!