Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vyhláška Ministerstva školstva o zariadení školského stravovania.pdf

Finančné pásma_26102012_aktualizacia.pdf

 

Poplatky za stravu

 

 

 

desiata

 

obed

 

olovrant

 

spolu

 

Materská škola

/stravníci od 2-do 6 rokov/

 

0,26 €

 

0,64 €

 

0,22 €

 

1,12 €

 

Základná škola

/stravníci od 6-11 rokov/

 

 

 

0,95 €

 

 

0,95 €

 

Zamestnanci MŠ, ZŠ, ŠKD a cudzí stravníci /v zmysle uzn.č.94/2007/

 

 

 

1,12 €

 

 

 

1,12 €

 

 

Výška režijných nákladov pre dospelého stravníka je 1,28€.

Odhlásiť zo stravy je možné do 7,30 hod /ráno/ daného dňa na telefónnom čísle 0918 614 811. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.